Red. Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Jerzy Libera, Piotr Włodarczak

Społeczności schyłkowego eneolitu w południowo-wschodniej Polsce w świetle badań archeologicznych i analiz interdyscyplinarnych

Syntetyczne dzieło pod redakcją krakowskich i lubelskich archeologów podsumowuje aktualny stan wiedzy i dostarcza wielu nowych danych do poznania kulturowych i ekologicznych aspektów życia ludzi schyłkowego neolitu, głównie kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce.

Zamów już dzisiaj

Popularne kategorie

  • Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne