Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski

46.67 

Spis treści:

Arkadiusz Marciniak I.1. Osady neolityczne w Kopydłowie, stan. 6, pow. koniński. Wprowadzenie

Arkadiusz Marciniak, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Marta Bartkowiak, Mikołaj Lisowski I.2. Kontekst osadniczy, charakter i chronologia osadnictwa neolitycznego na stanowisku 6 w Kopydłowie

Mateusz Cwaliński, Jakub Niebieszczański I.3. Badania geofizyczne na stanowisku 6 w Kopydłowie

Marta Bartkowiak, Iwona Sobkowiak-Tabaka II.1. Analiza zbioru ceramiki neolitycznej

Joanna Abramów II.2. Analiza archeobotaniczna polepy i odcisków ziaren na ceramice

Mélanie Roffet-Salque, Richard P. Evershed II.3. Shifting pottery use and animal management at Kopydłowo (Poland) traced through lipid residue analyses of pottery vessels

Sławomir Pietrzak  II. 4. Badania archeometryczne substancji organicznych z fragmentów naczyń ceramicznych

Iwona Sobkowiak-Tabaka III.1. Analiza wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury pucharów lejkowatych

Maciej Jórdeczka, Katarzyna Pyżewicz III.2. Analiza neolitycznych przedmiotów kamiennych

Katarzyna Pyżewicz III.3. Analiza traseologiczna artefaktów krzemiennych

Mikołaj Lisowski IV.1. Materiały zooarcheologiczne ze stanowiska 6 w Kopydłowie

Mikołaj Lisowski, Katarzyna Pyżewicz, Mateusz Frankiewicz IV.2. Analiza funkcjonalno-technologiczna artefaktów wykonanych z kości, poroża i zębów

Maciej Chyleński, Joanna Wesoły, Natalia Derebecka IV.3. Ancient DNA analysis of faunal remains from site no 6 in Kopydłowo, Poland

Elizabeth Henton IV.4. A glimpse into the seasonality of Kopydłowo 6 herd management:the potential offered by the oxygen isotope analysis of Ovis/Capra tooth enamel

Jane Evans, Carlyn Stewart IV.5. Sr isotope analysis of the tooth enamel from animals from Kopydłowo settlement, Poland

Jessica Pearson IV. 6. Stable carbon and nitrogen isotope analysis of humans and animals from Kopydłowo 6

Alicja Drozd-Lipińska Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych ze stanowiska 6 w Kopydłowie

Łukasz Pospieszny VI.1. Groby szkieletowe z obstawami kamiennymi. Ślad cmentarzyska z przełomu epok neolitu i brązu?

Marcin Krzepkowski VI. 2. Materiały osadowe i sepulkralne kultury łużyckiej

Arkadiusz Tabaka VI.3. Relikty osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza

Arkadiusz Marciniak, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Marta Bartkowiak, Mikołaj Lisowski VII.1. Osady społeczności neolitycznych w Kopydłowie 6. Zajęcia gospodarcze, pożywienie i wytwórczość

Na stanie

Dodaj do ulubionych

Dostępność: Wysoka

Koszt dostawy od: 10.00 

Darmowa dostawa od: 150.00 

SKU: w7

Szósty tom serii ODA to monografia jakich mało na polskim rynku archeologicznym! Zastosowanie całego arsenału współczesnych metod analitycznych (na czele z metodami izotopowymi w odniesieniu do kości oraz analizami reliktów organicznych ze ścianek – w odniesieniu do ceramiki) pozwoliło grupie poznańskich i brytyjskich badaczy przyjrzeć się w szczegółach życiu trzech różnych grup neolitycznych rolników, zasiedlających kolejno niewielką osadę w Kopydłowie. Zastosowanie zbliżonej metodyki do wszystkich trzech odcinków (obejmujących VI-IV tysiąclecie p.n.e.) pozwoliło wiarygodnie nakreślić skalę zmian w gospodarce i rytuałach grup ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej, późnej ceramiki wstęgowej i pucharów lejkowatych. Projekt pokazał, jak wielki potencjał tkwi w zalegających na półkach muzealnych źródłach (nawet pochodzących z małych przestrzennie badań, jak w Kopydłowie), jeśli „zada się im odpowiednie pytania” i użyje odpowiednich metod.

W skrócie: „must have” każdego badacza, planującego kompleksowe opracowanie zabytków, nie tylko z okresu neolitu, ale także fascynująca lektura dla miłośników przeszłości i specjalistów, którzy z pewnością będą zdumieni, jak wiele o przeszłych społecznościach możemy się już dowiedzieć dzięki nowoczesnej archeologii!

Waga 1500
Wymiary 300 × 215 × 25