Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej

56.19 

The publication „Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej” („Sharp art. The Gothic in Radom region”) is a supplement and complement to the exhibition under the same title organized by the Museum of Jacek Malczewski in Radom in 2021. The monograph opens with four introductory texts: „The land of Radom in the Middle Ages” by Dariusz Kupisz, „Gothic sacral architecture of the former Radom powiat” by Monika Lipko, „Gothic furnishings of churches from the former Radom powiat” by Tomasz Gola, „Gothic castles of the historic Radom powiat” by Zbigniew Lechowicz. The second, more extensive part of the album consists of richly illustrated catalog notes and descriptions of individual churches, monasteries, castles and other buildings, as well as objects of moving art, such as baptismal fonts, sculptures and reliefs, paintings, monstrances and bells. All the flagship monuments and slightly forgotten gothic pearls of the Radom land are represented: Radom (with its monasteries and churches), Odechów, Sieciechów, Kozienice, Janowiec, Solec, Sienno, Iłża, Szydłowiec, Chlewiska, Wieniawa, Zwoleń, and Smogorzów. Photos of details of excellent quality are complemented by aerial photos, and architectural objects have plans with the Gothic phase marked. Each note is accompanied by summary in English. The whole picture shows the Gothic style, usually quite late, influenced by neighboring centers, mainly in Lesser Poland (Kraków), but with extraordinary aesthetic and historical values.

Na stanie

Dodaj do ulubionych

Dostępność: Wysoka

Koszt dostawy od: 10.00 

Darmowa dostawa od: 150.00 

SKU: w34

Publikacja „Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej” to uzupełnienie i dopełnienie wystawy pod tym samym tytułem zorganizowanej przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w 2021 roku. Monografię otwierają cztery teksty wprowadzające: „Ziemia radomska w średniowieczu” Dariusza Kupisza, „Sakralna architektura dawnego powiatu radomskiego” Moniki  Lipko, „Wyposażenie i wystrój kościołów z obszaru dawnego powiatu radomskiego” Tomasza Goli, „Zamki gotyckie historycznego powiatu radomskiego” Zbigniewa Lechowicza. Drugą, obszerniejszą część albumu tworzą bogato ilustrowane noty katalogowe i opisy poszczególnych kościołów, klasztorów, zamków i innych budowli, a także obiektów ruchomej sztuki, takich jak chrzcielnice, rzeźby i płaskorzeźby, malowidła, monstrancje i dzwony. Nie zabrakło flagowych zabytków i nieco zapomnianych gotyckich perełek ziemi radomskiej: Radom (z jego klasztorami i kościołami), Odechów, Sieciechów, Kozienice, Janowiec nad Wisłą, Solec, Sienno, Iłża, Szydłowiec, Chlewiska, Wieniawa, Zwoleń, Smogorzów. Doskonałej jakości zdjęcia detali uzupełniają zdjęcia z powietrza, obiekty architektury zaopatrzono w rzuty poziome z zaznaczeniem fazy gotyckiej. Każdej nocie towarzyszą streszczenia w języku angielskim. Całość daje obraz gotyku zazwyczaj dość późnego, pozostającego pod wpływami ośrodków sąsiednich, głównie małopolskiego (krakowskiego), ale posiadającego niezwykłe walory estetyczne i historyczne.

Waga 1.2
Wymiary 29 × 23.5 × 1.7