Recherches Archeologiques Nouvelle Serie t. 5-6 (tylko z innym produktem!!!)

0.00 

Na stanie

Dodaj do ulubionych

Dostępność: Wysoka

Koszt dostawy od: 10.00 

Darmowa dostawa od: 150.00 

SKU: w50

W 2015 roku, na zlecenie Instytutu Archeologii UJ w Krakowie, wydaliśmy kolejny tom czasopisma „Recherches Archeologiques Nouvelle Serie” (t. 5-6). Chętnie podzielimy się z Państwem pulą egzemplarzy promocyjnych. Wystarczy zamówić dowolną inną pozycję w naszej księgarni internetowej, a w uwagach do zamówienia poprosić o dołączenie darmowego egzemplarza RA NS 5-6.

Opisywany tom zadedykowano Profesorowi Bolesławowi Ginterowi, niestrudzonemu badaczowi epoki kamienia z krakowskiej Almae Matris, z okazji 75. rocznicy Jego urodzin. Z tego względu profil tomu będzie przyciągać uwagę badaczy i pasjonatów najstarszych etapów prehistorii ziem polskich. Przyczyni się do tego nie tylko spis bibliografii Profesora, ale też ważne teksty, dotyczące m.in.: najstarszych znalezisk środkowopaleolitycznych na przedpolu polskich i ukraińskich Karpat (Krzysztof Cyrek), wybranych inwentarzy środkowopaleolitycznych (mikockich) z terenu Polski, Słowacji i Ukrainy (Magda Cieśla, Paweł Valde-Nowak), chronologii górnopaleolitycznego (magdaleńskiego) osadnictwa na terenie Polski (Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak) czy technokompleksów z tylczakami łukowymi i liściakami w schyłkowym paleolicie północnych Karpat (Paweł Valde-Nowak, Anna Kraszewska, Damian Stefański). Młodsza epoka kamienia reprezentowana jest przez opracowanie ciekawych materiałów osadowych kultury malickiej ze Świerszczowa pod Hrubieszowem (Grzegorz Łaczek, Łukasz Miszk, Maciej Nowak).

 

Równie ważny zbiór artykułów w tomie RA SN 5-6 tworzą teksty dotyczące epoki żelaza (okresu wpływów rzymskich). Są to przede wszystkim nowe ujęcia typo-chronologiczne wybranych typów zapinek grupy V Oskara Almgrena z północnej Europy (Małgorzata Franczyk) oraz wyczerująca monografia jednodzielnych zapinkek typu 158 (grupy VI Almgrena) w kulturze przeworskiej (Ireneusz Jakubczyk). Nie można w tym kontekście nie wspomnieć o publikacji wyników nowych badań ratowniczych na słynnym stanowisku w Jakuszowicach w Małopolsce (Ewa Oziemska-Żmuda). Całości dopełniają dwie prace dotyczące archeologii śródziemnomorskiej: sprawozdanie z badań Komu Zachodniego powszechnie już znanego predynastycznego stanowiska w Tell el-Farcha w Egipcie (Krzysztof Ciałowicz) oraz intrygujący tekst o Sarduri II – władcy urartyjskim z VIII w. przed Chrystusem (Krzysztof Hipp).Prezentowany materiał zamieszczono na 270 bogato ilustrowanych stronach, ujętych w twardą oprawę. 

Waga 650
Wymiary 24.5 × 16.5 × 1.8