Recherches Archaeologiques NS 9 (gratis do złożonego zamówienia)

0.00 

Dziewiąty tom nowej serii czasopisma Instytutu Archeologii UJ w Krakowie, „Recherches Archéologiques Nouvelle Serie”, prezentuje szeroką gamę studiów i raportów badawczych z zakresu archeologii prehistorycznej i historycznej Starego Świata. Specjaliści od starszych epok kamienia znajdą tu nowe ujęcie problematyki kultury szeleckiej, wiązanej ze schyłkiem ery neandertalczyków, połączone z reewaluacją eponimicznych znalezisk z Węgier (Zsolt Mester), opracowanie osadnictwa kultur mezolitycznych w rejonie Garbu Tenczyńskiego, jurajskiego obszaru na zachód od Krakowa (Justyna Zakrzeńska, Mirosław Zając), czy prezentację ciekawej serii dolnopaleolitycznych pięściaków aszelskich z terenu Jordanii (Agnieszka Brzeska-Zastawna, Justyna Zakrzeńska, Barbara Witkowska). Neolit reprezentuje praca dotycząca reutylizacji siekier z krzemienia jurajskiego na stanowisku w Książnicach Wielkich w Małopolsce (Agnieszka Brzeska-Zastawna), zaś epokę brązu – prezentacja wyników badań na osadzie kultury trzcinieckiej w Jasieniu koło Bochni (Radosław Czerniak, Barbara Drobniewicz, Ryszard Naglik). W tomie znajdują się też opracowania dwóch skarbów brązowych – z początków późnej epoki brązu w Jabłonce na Górnym Śląsku (Wojciech Blajer; Marcin Biborski) i z wczesnej epoki żelaza z osady w Zagórzu koło Wadowic (Wojciech Blajer, Paweł Micyk, Marcin Biborski, Anna Kraszewska, Paweł Valde-Nowak). Alisa Demina zamieściła tu natomiast statystyczne studia nad ceramiką z wybranych osiedli kultury czarnoleskiej z wczesnej epoki żelaza.

Dużą część tomu zajmują artykuły poświęcone archeologii czasów protohistorycznych i historycznych. Erudycyjne studium poświęcone niemilitarnym zastosowaniom tarcz w czasach rzymskich (w kulturze przeworskiej) opublikowali Marta Raczyńska-Kruk i Adam Kruk. Wyspecjalizowaną produkcją garncarską na podstawie zbadanych na nowo materiałów z ośrodka garncarskiego w nadrabskim Bessowie zajęła się Magdalena Okońska. Wreszcie, tom zawiera duży tekst poświęcony strukturze i dendrochronologicznemu datowaniu rosyjskich stacji łowieckich na Spitsbergenie w czasach nowożytnych (Jan Chochorowski, Marek Krąpiec). Zakomunikowano też nowe odkrycia średniowiecznych reliktów na terenie miasta Czeladź (Alan Jaskot, Jacek Pierzak, Krzysztof Rak). W związku ze 150-leciem Gabinetu Archeologicznego UJ w tomie 9 znalazł się tekst prezentujący historię tej najstarszej w Polsce uniwersyteckiej kolekcji archeologicznej, w tym jej mało znane losy w trakcie II wojny światowej (Marzena Woźny, Karol Dzięgielewski).

16 w magazynie

Dodaj do ulubionych

Dostępność: Wysoka

Koszt dostawy od: 10.00 

Darmowa dostawa od: 180.00 

SKU: w1 Kategoria:
Waga 750
Wymiary 23.5 × 16.5 × 1.4 cm